ku1818 游戏平台

本游戏适合18岁以上人士进入

【欢喜密探】神器进阶到底有多难

发布时间: 2016-12-13   来源:ku1818小编


欢喜密探神器1升2要多少神器进阶石_欢喜密探神器1-2进阶数据

欢喜密探神器1升2:10个神器进阶丹左右

欢喜密探神器2升3:20个神器进阶丹左右

欢喜密探神器3升4:60个神器进阶丹左右

欢喜密探神器4升5:120个神器进阶丹左右

欢喜密探神器5升6:230个神器进阶丹左右

欢喜密探神器6升7:450个神器进阶丹左右

欢喜密探神器7升8:600个神器进阶丹左右

欢喜密探神器8升9:850个神器进阶丹左右

欢喜密探神器9升10:1100个神器进阶丹左右

【推荐】网页游戏
欢喜密探:运营部